OVER MIJ

Mensen raken steeds vaker overspoeld door informatie. Ook ik. Het geeft me voldoening om informatie in hapklare brokken op te dienen. Zo kan een boodschap beter ontvangen worden. Authenticiteit vind ik van onschatbare waarde. Niet alleen in tekst, maar ook in beeld. Ik geloof erin dat je daarmee je lezer raakt.

Beeldend
Ik schrijf heldere, beeldende teksten die voor iedereen toegankelijk zijn. In interviews is er snel een vertrouwde sfeer, waardoor er een goed gesprek ontstaat. Dat is voelbaar in de tekst. Een goede tekst neemt de lezer mee en roept beelden en gevoelens op. Hierdoor ontstaat er een verbinding tussen de lezer en de informatie. Het beklijft én zet aan tot actie.

Ontwikkeling
Na jaren waarin ik vooral werkte als tekstschrijver, heb ik me ontwikkeld tot bladenmaker en projectleider voor communicatietrajecten. De creativiteit van dit vak verveelt nooit. Net als keer op keer weer zoeken naar de beste vertaling van de visie en de boodschap van een klant. De relatie met de klant en de mensen met wie ik samenwerk is me veel waard. Net als kwaliteit leveren, afspraken nakomen en helder communiceren.

Voordat…
ik in 2005 als zelfstandige begon, heb ik tien jaar als communicatie adviseur en (web)redacteur bij Ziekenhuis Rijnstate, Thuiszorgorganisatie Verian, Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT), de Sint Maartenskliniek, Siza Dorp Groep en REA College Nederland gewerkt.